Základní info

90%
do 15.9.2023
800 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Budování nájemního bydlení

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné.

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem výzvy je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Podporované aktivity

Podpořeny budou aktivity, které vedou ke vzniku nájemních bytů, a to výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:

  • novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
  • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový
    dům;
  • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  • stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě právnické osoby.

Termíny

Příjem žádostí startuje 15. května 2023.

Výše dotace

Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková alokace je 800 000 000 Kč, z toho je

  • určeno pro územní samosprávné celky: 500 000 000 Kč,
  • určeno pro jiné právnické osoby: 300 000 000 Kč.

Co dál

Máme celou řadu zkušeností s podáním úspěšných žádostí a jednoduše už víme, co funguje. Neváhejte se na nás co nejdříve obrátit třeba jen s dotazem, ale i s konkrétním záměrem, vše probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.