Základní info

70%
až 200 000 000
do 30.9.2023
2 000 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Zpracovali jsme pro vás klíčové body výzvy, která podporuje výstavbu nebo intenzifikaci čističek a budování kanalizací.

Probíhá příjem žádostí do 30.9.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

  • výstavba čistíren odpadních vod,
  • dobudování a výstavba kanalizací,
  • intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění,
  • opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 30 až 70 % způsobilých výdajů, v maximální výši 25–200 mil. Kč (v závislosti na konkrétní aktivitě).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 30. srpna do 30. září 2023.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.