Základní info

70%
až 20 000 000
do 31.10.2023
1 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Čistírny odpadních vod a kanalizace 2

Tato výzva se zaměřuje na výstavbu čističek a výstavbu nebo dostavbu kanalizací za účelem napojení nových obyvatel na vyhovující kanalizaci.

Probíhá příjem žádostí do 31.10.2023

Mám zájem o dotaci

Dotaci získají všichni žadatelé, kteří splní podmínky výzvy a získají určený bodový standard, a to s ohledem na technickou kvalitu a ekologický přínos projektu.

Podporované aktivity

Cílem této výzvy je podpořit následující aktivity:

  • výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV),
  • výstavba nových ČOV,
  • výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč na žádost.

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 6. září do 31. října 2023.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.