Základní info

55%
do 31.12.2027
381 178 450 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Další vzdělávání

Cílem této výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Získané prostředky lze využít na aktivity jako je vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na:

 • přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, environmentální výchova),
 • polytechnické vzdělávání (výtvarná výchova, řemesla, design a konstruování, pěstitelské a domácí práce, environmentální výchova),
 • cizí jazyky,
 • práci s digitálními technologiemi.

Podporovanými zařízeními jsou:

 • středisko volného času,
 • základní umělecká škola,
 • u výzvy 94 (oblast ITI) také základní knihovna a další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Dotaci je možné čerpat konkrétně na:

 • stavbu (nebo rekonstrukci) budov, budování laboratoří a odborných učeben, toalet, chodeb, inženýrských sítí apod.,
 • nákup vybavení,
 • vnitřní konektivitu,
 • nákup stavby,
 • nákup pozemku.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou

 • obce, kraje,
 • organizace zřizované obcemi a kraji,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • pro oblast ITI další subjekty jako církve, OSS apod.

Výše dotace

Pro přechodové regiony až 50 % celkových výdajů.
Pro méně rozvinuté regiony až 55 % celkových výdajů.

Termíny

Pro přechodové a méně rozvinuté regiony platí tyto termíny:
Příjem žádostí od 23. 4. 2024 do 22. 5. 2024.

Pro oblast ITI platí tyto termíny:
Příjem žádostí od 13. 7. 2024 do 31. 12. 2027.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu IROP č. 87 (méně rozvinuté regiony) najdete tady.
Výzvu IROP č. 88 (přechodové regiony) najdete tady.
Výzvu IROP č. 94 (ITI) najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.