Základní info

100%
až 3 000 000
do 19.1.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Dětské skupiny a požární ochrana

Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany.

Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb., čímž podpoří stabilní a dlouhodobé fungování stávajících dětských skupin.

Podporované aktivity

  • stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů (resp. novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb platné k 1. 8. 2023),
  • navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) určených pro pobyt a hry dětí dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb.

Žadatel vždy vybírá povinně aktivitu č. 1, nepovinně pak aktivitu č. 2.

K navýšení kapacity dětské skupiny musí dojít až v době realizace projektu, během které dojde k zápisu nové/navýšené kapacity do Evidenci DS, již proběhlé navýšení kapacity není uznatelné.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 11. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 19. 1. 2024

Výše dotace

Dotace na projekt je poskytována ve výši 250 tis.–3 mil. Kč vč. DPH.

Uznatelné výdaje až 100 %, včetně DPH.

Oprávnění žadatelé

  • subjekt provozující DS zapsanou v Evidenci DS nejpozději k datu podání žádosti, pro kterou bude v projektu realizovat:
    a) převážně stavební úpravy za účelem zajištění DS jako samostatného požárního úseku
    b) převážně stavební úpravy za účelem zřízení druhé únikové cesty (popřípadě také nutné úpravy stávající/nevyhovující únikové cesty).

Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty definované ve výzvě, které provozují dětskou skupinu pro veřejnost:

• kraje, obce a jimi zřizované organizace

• veřejné výzkumné instituce

• nestátní neziskové organizace

• veřejnoprávní vysoké školy

a dále jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty definované ve výzvě, které provozují dětskou skupinu pro své zaměstnance:

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

• kraje, obce a jimi zřizované organizace

• veřejnoprávní vysoké školy

• ústavy Akademie věd

• veřejné výzkumné instituce.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu MPSV najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.