Základní info

80%
až 1 500 000
do 31.12.2023
300 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP

SFŽP připravil pro obce 300 000 000 Kč na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 1 500 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem tohoto dotačního titulu je prevence a omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů díky realizaci soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO (ekvivalentní obyvatel).

Podporované aktivity

 • Realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod pro budovy ve vlastnictví obce

Uznatelné náklady:

 • Nákup zařízení DČOV
 • Instalace a zprovoznění zařízení:
  • realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV
  • instalace monitorovacích zařízení a souvisejících technologií
  • proškolení odborně kvalifikované osoby
 • Vedlejší výdaje maximálně do 10 % celkových způsobilých výdajů
  • odborný posudek
  • hydrometeorologický posudek
  • projektová dokumentace
  • zadávací dokumentace
  • technický a autorský dozor
 • Povinná publicita projektu - max. 5 000 Kč

Jedná se pouze o výdaje projektu, které jsou prokazatelné bankovním výpisem, které vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Další informace najdete na stránce 1.3.B - Domovní čistírny odpadních vod.

Jsme tu pro vás

Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu, abychom vám poskytli nezávaznou bezplatnou konzultaci a profesionálně vás provedli dotačním procesem.

Informační linka: +420 605 283 808

Kontaktní formulář

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.