Základní info

75%
až 60 000 000
do 7.7.2021
420 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Dotace na zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb

Dotace od MPSV je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb s cílem zkvalitnit nabízené služby a rozšířit kapacity sociálních služeb.

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje (a jejich příspěvkové organizace)
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Vybudování nového dispečinku nákupem nové technologie nebo inovace technologie stávajícího dispečinku (hardware a software)
  • Nákup systému obousměrné komunikace určené pro klienta, který pomáhá řešit komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí (a to i mimo bydliště), bez nutnosti trvalého dohledu pečující osoby či umístění klienta do pobytové služby sociální péče
  • Stacionární technologie, které vytvářejí prostředí, ve kterém se osoba může pohybovat (např. inteligentní, resp. monitorovaná domácnost, technologie pro orientaci nevidomých). Jde o speciální instalace, jejichž existence umožňuje nebo usnadňuje nějaký úkon nebo funkci uživatele
  • Nákup mobilní technologie, které s sebou osoba přenáší buď permanentně, nebo dle potřeby a charakteru jeho cesty, a jejichž provoz a alespoň některé funkce pracují autonomně, čili bez potřeby dalších speciálních zařízení

Základní podmínky a cíle programu

Cílem výzvy je inovace sociálních služeb pomocí A-technologií, které jsou použitelné ve všech sociálních službách (zejména ve službách sociální péče) a pomáhají lidem bez rozdíl zdravotního postižení, znevýhodnění, ale jsou pomocí i pro poskytovatele sociálních služeb.

Velmi významným dílem pomáhají tyto technologie ke zkvalitnění, ale i zefektivnění a finančnímu odlehčení poskytované péče pracovníkům sociálních služeb.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.