Základní info

50%
až 1 000 000
do 15.12.2023
600 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Ekomobilita

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem. A to včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem. A to včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Předmět podpory

Předmětem podpory je:

 • nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele (v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření),
 • pronájem vozidla formou finančního leasingu.

Podporovány jsou:

 • elektromobily,
 • automobily s vodíkovým pohonem.

Podpora je určena také na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Oprávnění žadatelé

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
 • státní či národní podniky
 • správa železnic, státní organizace
 • státní příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

Důležité termíny

Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023

Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025

Výše příspěvku

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %.

Podmínky

Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium.
Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.

Co dál

V rámci předchozích výzev už jsme pro žadatele získali celou řadu vozidel s alternativním pohonem. Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.