Základní info

100%
do 31.3.2024
2 000 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Cílem výzvy je podpora komplexní revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů a úspory emisí CO2.

Podporované aktivity

Získané prostředky je možné použít na tyto aktivity:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, tedy
  • modernizace vnitřního osvětlení,
  • instalace vnějších stínících prvků,
  • opatření k eliminaci negativních akustických jevů,
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod),
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Oprávnění žadatelé

 • obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky, státní organizace, národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Výše dotace

Celková alokace výzvy je 2 miliardy Kč.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je s Vámi probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.