Základní info

100%
do 30.9.2022
3 285 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Energetické úspory veřejných budov – SFŽP dotace

Státní fond životního prostředí motivuje obce a města k realizaci energeticky úsporných opatření. Záměrem je přispět k vytvoření nízkoenergetické České republiky. Přidejte se také, podpora může být až 100 %! SFŽP vymezil pro tyto účely alokaci přes 3 mld. Kč.

Oprávněný žadatel

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

 • Maximální podpora může být až 100 %
 • Celková alokace výzvy činí 3 285 000 000 Kč

Uznatelné náklady

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání).
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.
 • Instalace solárně-termických kolektorů.

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizačně ukončeny nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Oficiální text výzvy - Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Proč se na nás obrátit

Můžete se spolehnout, že i vašemu projekt dáme maximální péči a to nejlepší z našich zkušeností. Využijte zcela nezávaznou konzultaci zdarma, rádi s vámi probereme vše potřebné.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.