Základní info

75%
do 29.9.2023
1 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Fotovoltaika pro malé obce

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov.

Celková alokace 1,5 miliardy Kč je určena pro malé obce, které mohou získat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Podpořené aktivity

Výzva se zaměřuje na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s tím mohou být dále podpořeny:

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
  • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Oprávnění žadatelé

Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše dotace

Až 75 % z celkových výdajů projektu.

Způsobilé výdaje

  • přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory

  • projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; energetické posouzení, projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné zakázce

  • činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP

  • vícepráce – pouze do výše méněprací

  • propagační opatření

  • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

Podmínky

Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 9. 2023.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Co dál

Rádi s vámi při bezplatné konzultaci probereme vaše záměry a možnosti. Neváhejte se ozvat přes kontaktní formulář nebo informační linku +420 605 283 808.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.