Fotovoltaika pro podnikatele

Co byste určitě měli vědět o dotaci, která podporuje podnikatele v budování fotovoltaických systémů?

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Příjem žádostí

Hlavním cílem výzvy v rámci Národního plánu obnovy je podpořit projekty fotovoltaických systémů a systémů akumulace energie (bateriových úložišť).

Oprávněný žadatel

O dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky (pokud nejde o podnik vlastněný ze 100 % veřejným subjektem nebo o podnik provozující zařízení v EU ETS na území ČR).

Podpořené aktivity

Dotaci lze získat na realizace na území ČR a konkrétně na tyto prvky:

  • pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
  • stavební práce, dodávky a služby,
  • projektovou dokumentaci,
  • inženýrskou činnost (TDI, AD).

Forma a výše podpory

Dotace je poskytována ex post (po realizaci) formou podílu ze způsobilých výdajů, a to ve výši:

  • 35 % pro fotovoltaiku
  • 45–50 % pro bateriová úložiště

Podmínky dotace

Dotace se vztahuje na projekty do 1MW s tím, že podpořeny budou střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách.
Zajímavým detailem je to, že získanou elektřinu není nutní využívat jen pro vlastní spotřebu.
Upozorňujeme, že žadatel musí prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, v rámci kterých bude projekt realizován.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů