Základní info

75%
do 29.9.2023
2 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem.

Tato dotační výzva Státního fondu životního prostředí s celkovou alokací 2,5 miliardy Kč je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podporované aktivity

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

 • sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele.

Společně mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Výše příspěvku

Maximálně 75 % způsobilých výdajů. Konkrétní výše závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru.

Způsobilé výdaje

 • přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
 • projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; energetické posouzení,
  projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné
  zakázce
 • činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce – pouze do výše méněprací
 • propagační opatření
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

Podmínky

Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 9. 2023.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Co dál

Rádi s vámi při bezplatné konzultaci probereme vaše záměry a možnosti. Neváhejte se ozvat přes kontaktní formulář nebo informační linku +420 605 283 808.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.