Základní info

50%
až 10 000 000
do 29.2.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Infrastruktura cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje rozvoj cestovního ruchu, podívejte se na konkrétní podmínky.

Probíhá příjem žádostí do 29.2.2024

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné hradit tyto akce:

 • monitoring návštěvnosti,
 • navigační a informační systémy,
 • doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, tedy například:
  • odpočívadla a sociální zázemí, nástupní místa a přístavy, prvky interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví,
 • úpravy lyžařských běžeckých tratí,
 • ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech, tedy například:
  • rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski/cyklobusy, pořízení přívěsů na kola/lyže, vytvoření/pořízení/modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných turistických trasách, pořízení/modernizace prvků udržitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky šetrný pohon, povoz, lodičky apod.), úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.),
 • doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu, tedy například:
  • expozice, doprovodná infrastruktura pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, samo-obslužný cyklopoint, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů aj.), pro hendikepované návštěvníky, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.), dále doprovodná a sportovně-rekreační infrastruktura v kempech a tábořištích.

Oprávnění žadatelé

 • územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí),
 • organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 • NNO působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • církve a náboženské společnosti
 • další subjekty.

Výše dotace

Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce (projektu), maximálně však 10 000 000 Kč.

Termíny

Dotace je žádána s předpokladem poskytnutí a čerpání v roce 2024 i v roce 2025 (max. do 11/2025).
O dotaci je možné žádat do 29. února 2024.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit s konkrétním záměrem, ale třeba i jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, rádi s vámi probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Výzvu MMR 1/2024/117D72100 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.