Instalace měřících zařízení - Smart Metering - dotace MZe

Dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury od MZe. Zajistěte opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatků vody. Až 70% dotace.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji
  • Vodohospodářské společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Na co se dotace vztahuje

  • Instalace Smart Meteringu - monitorující zařízení (vodoměr)

Základní podmínky a cíle programu

Podání žádosti

Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí dle těchto pravidel - akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci. Popřípadě stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno. Akce musí tvořit funkční celek.

Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2025

Cíle programu

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Instalace vodoměrů probíhá za tím účelem aby se zamezilo či předešlo ztrátám vody a k zajištění regulace spotřeby vody v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.

Oficiální znění - Výzvy Ministerstva zemědělství 129 403

Proč spolupracovat s námi?

  • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
  • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
  • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
  • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty (koukněte na reference)

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.