Základní info

80%
až 9 600 000
do 21.5.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Investice do lesních cest

Ze Státního zemědělského intervenčního fondu je možné získat dotaci na investice do lesních cest.

Podporované aktivity

Výzva se zaměřuje na výstavby nebo rekonstrukce lesních cest, konkrétně můžete získané prostředky využít na tyto aktivity:

  • investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic,
  • investice, které souvisejí s rekonstrukcí (technickým zhodnocením) stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic,
  • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů,
  • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

Lesní cestou se pro potřeby této výzvy rozumí účelová komunikace v lese (tedy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebo na pozemcích, které byly kvůli stavbě lesní cesty odňaty plnění funkcí lesa).

Oprávněný žadatel

O dotaci může žádat vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi.

Termíny

Příjem žádostí probíhá od 30. 4. 2024 do 21. 5. 2024.

Výše dotace

Dotace je poskytována ve výši 80 % všech způsobilých výdajů.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 500 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 12 000 000 Kč na projekt.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty, třeba získanou dotaci na opravu lesní cesty v obci Vendolí.

Výzvu Ministerstva zemědělství najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.