Základní info

až 80 000 000
do 2.2.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Knihovny

Program IROP na období 2021–2027 odstartoval knihovnami.

Probíhá příjem žádostí do 2.2.2023

Mám zájem o dotaci

Regiony

Výzev zaměřených na knihovny je už několik. Pro začátek je důležité geografické vymezení, které má vliv i na další podrobnosti:‍

Na konci července vyhlášeny dvě výzvy, a to Knihovny - SC 4.4 (MRR) a Knihovny – SC 4.4 (PR).‍
Zkratky MRR a PR zastupují Méně rozvinutý region a Přechodový region. Pojďme se tedy nejdřív podívat na ně.
Méně rozvinutý region (MRR) zahrnuje obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Přechodový region (PR) potom obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

V září byla vyhlášena 16. výzva IROP Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR).
Ta se týká obcí v těchto městských aglomeracích: Pražská metropolitní oblast, Ostravská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Plzeňská aglomerace, Aglomerace Liberec / Jablonec nad Nisou, Českobudějovická aglomerace, Aglomerace Karlovy Vary, Zlínská aglomerace, ITI Mladá Boleslav, Jihlavská aglomerace.

Co je ITI? Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments – ITI) jsou nástrojem regionální politiky, který v programovém období 2021-2027 rozhodujícím způsobem přispívá k naplňování integrovaných územních strategií 13 aglomerací a metropolitních území vymezených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven.

Projekt ITI – SC 4.4 (MRR, PR) je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

  • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce,
  • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše,
  • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.

Termíny

Termíny pro SC 4.4 (MRR) a SC 4.4 (PR):

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 2. 2. 2023
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2026
Časová způsobilost výdajů 1. 1. 2021 - 31. 12. 2026

Termíny pro  ITI – SC 4.4 (MRR, PR):
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2027
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029
Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří ve všech výzvách:

  • obce,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Alokace a výše podpory

Co se týče celkové alokace, čísla se opět liší podle výše uvedeného dělení.‍
SC 4.4 (MRR) a SC 4.4 (PR):
Pro MRR:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 528 696 753 Kč
Státní rozpočet – max. 93 299 427 Kč‍

Pro PR:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 410 705 694 Kč
Státní rozpočet – max. 176 016 726 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt stejná pro MMR i PR, a to:
Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem: 1 000 000 a 10 000 000 Kč
Ostatní typy knihoven: 5 000 000 a 80 000 000 Kč

ITI – SC 4.4 (MRR, PR):
Pro MRR je alokace následující:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 605 364 084 Kč
Státní rozpočet – max. 106 828 956 Kč‍

Pro PR je alokace následující:
Evropský fond pro regionální rozvoj – 222 126 037 Kč
Státní rozpočet – max. 95 196 873 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.