Základní info

100%
až 20 000 000
do 30.9.2022
2 740 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

MPSV: Dětské skupiny

Národní plán obnovy představuje velkou příležitost také pro budování cenově dostupných jeslí.

V rámci Národního plánu obnovy (jehož cílem je oživení a zvýšení odolnosti České republiky) vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tato výzva by měla přispět k budování kapacit cenově dostupných jeslí, a umožnit tak rodičům (zejm. matkám) lepší začlenění do pracovního života.

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli o podporu jsou:

  • kraje, obce, městské části (včetně Prahy), jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí,
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
  • veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, ústavy akademie věd,
  • nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,
  • ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby.

Cílové území

Cílovým územím je v případě této výzvy území celé České republiky, a to včetně území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 4. 2022.

Výzva je kolová a zahrnuje celkem 3 kola uzavírky příjmu žádosti o podporu:

  • 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti

  • 30. 9. 2022– 2. kolo uzavírky příjmu žádosti

  • 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou 100% dotace (bez DPH).

Minimální výše dotace je 3 miliony Kč, maximální potom 20 milionů Kč (bez DPH).

Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Na co všechno bude možné dotaci použít?

  • nákup nemovitostí (včetně pozemků)
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Co dál

Pokud vás dotace zaujala, případně pokud vám tu jakákoliv informace chybí nebo není jasná, neváhejte se na nás obrátit, a to buď přes kontaktní formulář nebo na informační lince +420 605 283 808.

Pro kvalitnější proces a časové úspory jsme připraveni dotaci zajistit i projektově (projektová dokumentace je způsobilým výdajem).

Ozvěte se, rádi s Vámi probereme potřebné detaily a provedeme vás odborně a spolehlivě celým dotačním procesem.

kontaktní formulář

informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.