Základní info

95%
do 6.10.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Nemotorová a cyklistická doprava

V rámci IROP byl vyhlášeny dotační tituly, které podporují bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu.‍

V rámci IROP byl vyhlášen dotační titul, který podporuje bezpečnou nemotorovou dopravu spojenou se schválenou strategií CLLD.‍

Podporované aktivity

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury,
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Oprávněný žadatel

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí je 14. března 2023, ukončení potom 6. října 2023.‍

Co dál

Obraťte se na nás s konkrétním záměrem, ale třeba jen pro nezávaznou radu nebo vysvětlení nejasnosti, vše potřebné probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808‍

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.