Základní info

90%
až 50 000 000
do 28.1.2022
420 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Obnova majetku po živelných pohromách - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj chce pomocí podprogramu 117D923 - Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2021 pomoci samosprávným celkům, které byly v krizovém stavu. Podpora půjde na obnovu základních funkcí území a na odstranění a omezení možných následků pohrom.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obec
 • Kraj

Výše dotace

 • Maximální dotace - není stanovena
 • Maximální podpora - 90 % způsobilých výdajů akce (v případě, že výše nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % obecního rozpočtu pro rok 2021 může obec požádat o udělení výjimky a získat až 100 % způsobilých výdajů (ZV))
 • Minimální dotace - 500 000 Kč

Podporované aktivity

Dotace je určena pro rekonstrukci či opravu majetku obcí a krajů, popřípadě na pořízení nového majetku, který nahradí ten zničený pohromou. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu:

 • Dopravní infrastruktura - místní komunikace, silnice (II. a III. třídy)
 • Technická infrastruktura - vodovody, vodojemy, kanalizace, veřejné osvětlení
 • Občanská infrastruktura - vzdělávací instituce, sportoviště, divadla, sportovní haly, hřbitovy, turistické atrakce, kulturní památky apod.

Podmínky a cíle dotační výzvy

Cíle dotace

Dotační výzva 1/2021/117D923 z programu 117D923 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 od MMR si klade za cíl pomoci samosprávným celkům, které byly v krizovém stavu. Podpora půjde na obnovu základních funkcí území a na odstranění a omezení možných následků pohrom.

Podmínky poskytnutí dotace

 • Finanční příspěvek je poskytován ve třech stupních, dle velikosti obce:
 1. Obce do 3 000 obyvatel - max. 90 % ZV
 2. Obce od 3 001 do 10 000 obyvatel - max. 80 % ZV
 3. Obce od 10 001 obyvatel - max. 70 % ZV
 • Akce musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2023

Mezi uznatelné náklady lze započítat:

 • Náklady vzniklé až po 24. 7. 2021
 • Náklady na výstavbu, realizaci, modernizaci a přestavbu
 • Náklady na demolici v případě, že předchází následné výstavbě
 • Technický dozor investora
 • Náklady na povinnou publicitu (max. 5 000 Kč)

Další informace naleznete na stránce MMR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021.

Proč žádat o dotace s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.