Základní info

50%
do 31.5.2023
825 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Operační program životního prostředí vyhlásil výzvu, díky které je možné získat dotaci na obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách.

Operační program životního prostředí vyhlásil výzvu, díky které je možné získat dotaci na obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách.

Podporované aktivity

Dotaci je možné získat na celou řadu aktivit.

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
  Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • instalace solárně – termických systémů

 • instalace fotovoltaických systémů

 • rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy

 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 • instalace:
  • tepelného čerpadla
  • kotle na biomasu
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
  • solárně termických systémů
  • fotovoltaických systémů

 • zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:
  • vodohospodářské infrastruktury
  • kompostáren

 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků
  pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Oprávnění žadatelé

• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
• státní podniky
• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

Celková alokace je 825 milionů Kč.
Co se týče konkrétní výše podpory, je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů pro jednotlivá opatření. Neváhejte se na nás obrátit pro více informací.

Co dál

O dotacích víme všechno a rádi se s vámi podělíme o to, co funguje. Obraťte se na nás třeba jen pro nezávaznou radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.