Základní info

85%
až 90 000 000
do 31.12.2023
180 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Odborné učebny středních škol

Tato výzva se zaměřuje na podporu staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné financovat tyto aktivity:

  • stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy,
  • modernizace a vybavení

odborných učeben a pracovišť odborného výcviku zaměřených alespoň na jednu z následujících oblastí formálního vzdělání:

o přírodní vědy a zdravotní vzdělání (např. chemické a fyzikální laboratoře, prostory pro nácvik zdravotních dovedností, prostory pro výuku botaniky či zoologie)

o polytechnické vzdělávání (např. robotické laboratoře)

o cizí jazyky (specializované jazykové učebny)

o hudební vzdělávání (např. specializované prostory pro výuku hudebních nástrojů, nahrávací studia)

o práce s digitálními technologiemi (např. počítačové učebny)

o řemesla a služby (např. dílny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu)

Oprávnění žadatelé

Výzvy se týkají krajů:

  • Karlovarského,
  • Moravskoslezského,
  • Ústeckého.

Mezi oprávněné žadatele patří:
• školské právnické osoby definované zákonem č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon)
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí
v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v
Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Výše dotace

Výše podpory je stanovena jako 85 % způsobilých výdajů.
Celková alokace výzvy je 180 mil. Kč.
Minimální výše podpory je 900 tis. Kč, maximální potom 90 mil. Kč na jednu podpořenou školu / školské zařízení.

Termíny

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2025.
Příjem žádostí probíhá do 31. prosince 2023.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.