Základní info

70%
do 20.3.2023
500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

OPŽP: Předcházení vzniku odpadů

Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí.

Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí. Pro žadatele je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) připraveno 500 milionů Kč z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center.

Podporované aktivity

Výzva podporuje:

  • pořízení domácích kompostérů pro občany žijící v rodinném domě se zahradou, komunitní kompostování pro občany žijící v bytových domech, komunitní kompostování v rámci komunitních zahrad, kompostéry do škol, školek a dalších veřejných institucí, výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra) – centra pro opětovné použití věcí (vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu – pověřený personál převezme a předá k dalšímu využití, zařazeny jsou i nábytkové banky,
  • pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení, to vše pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

Oprávnění žadatelé

• obce
• městské části hl. města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Termíny

Žádosti je možné podávat od 21. prosince 2022 do 31. prosince 2023.

Výše dotace

Celková alokace je 500 milionů Kč.
Míra podpory je 70 % z celkových způsobilých výdajů.
U této výzvy je možné pracovat s bonifikací – 15% bonus formou vyššího dotačního procenta na pořízení kompostérů obsahujících recyklát.

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit pro více informací, rádi se vám budeme věnovat při bezplatné konzultaci, která je zcela nezávazná.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.