Základní info

100%
až 80 000 000
do 22.7.2024
2 500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Pobytové sociální služby

Tato výzva podporuje služby sociální péče v nákupu, rekonstrukci či výstavbě objektů a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Podporované aktivity

Finanční prostředky získané na základě této výzvy je možné použít na tyto aktivity:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby,

a to konkrétně pro tento typ služeb sociální péče:

 • odlehčovací služby – pouze v pobytové formě;
 • týdenní stacionáře;
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • domovy pro seniory;
 • domovy se zvláštním režimem;
 • chráněné bydlení.

Oprávnění žadatelé

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec/kraj/hl. město Praha nebo městská část,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • spolky a pobočné spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy, církve, nadace.

Výše dotace

Výše dotace je stanovena na 100 %.
Na jeden projekt bude poskytnuta dotace ve výši 5–80 mil. Kč.
Celková alokace výzva je 2,5 miliardy Kč.

Je DPH způsobilým výdajem?

DPH je způsobilým výdajem projektu pouze u projektů žadatelů, kteří spadají mezi některý z následujících typů oprávněných žadatelů:
• spolek a pobočný spolek,
• obecně prospěšná společnost,
• ústav,
• církev, církevní organizace či církevní právnická osoba,
• nadace, nadační fond.

V případě ostatních oprávněných žadatelů je DPH nezpůsobilým výdajem.

Termíny

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 7. 2023.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 7. 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2025.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu MPSV najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.