Podpora obcí v národních parcích - MŽP dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na podporu obcí, spolků a organizací na území národních parků České republik. Cílem výzvy je podpora vybavenosti a infrastruktury obcí, ochrana životního prostředí a živočišných druhů.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce a DSO na území národních parků
 • Právnické osoby s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menších než 50 % a politických stran a hnutí.
 • Správy národních parků
 • Nestátní neziskové organizace

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 85 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 50 000 000 Kč.

Minimální dotace je 200 000 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem této dotační výzvy je zkvalitnění životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které zde leží. Dalšími cíly je podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Podporované aktivity

 • Podpora infrastruktury a vybavenosti obcí
 • Podpora zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy
 • Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • Kofinancování projektu financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 3. 2025!

Uznatelné náklady:

 • Úprava či obnova veřejných prostranství, včetně základní zeleně
 • Budování, rekonstrukce a zprůchodnění či obnova cest, stezek a pěšin
 • Budování a rekonstrukce odsatvných ploch - parkoviště, místa pro obytné vozy a přívěsy (včetně infrastruktury - přípojky, elektřina, odpady apod.)
 • Sanace skalních masivů
 • Tvorba strategických rozvojových dokumentů s důrazem na životní prostředí
 • Odborné posudky pro ochranu životního prostředí a ohrožených živočišných druhů
 • Projektová příprava
 • Modernizace, rozšíření a vybavení informačních center
 • Tvorba publikací, propagačních, naučných a interaktivních materiálů
 • Realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit
 • Interaktivní exkurze

Další informace naleznete na stránce MZe - Podpora obcí v národních parcích.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.