Základní info

80%
až 10 000 000
do 17.12.2021
1 440 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Podpora obnovy místních komunikací - dotace MMR - do 3 000 obyvatel

Dotační titul Podpora obnovy místních komunikací z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je zaměřen na rekonstrukce všech konstrukčních vrstev vozovek a krajnic, odpočívek, mostů a dalších.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce s 3 001 až 10 000 obyvateli

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci!

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 10 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Dotační titul má za cíl obnovit místní komunikace a jejich součásti.

Podporované aktivity

Opravy a rekonstrukce:

 • Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)

Pokud je nedílnou součástí obnovy místní komunikace, tak i:

 • Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění povrchové vody z komunikace
 • Obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných zárubní, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů atp.

Původní povrchy (beton, asfalt, dlažba, betonové panely, štěrk) budou změněny na asfalt, beton či dlažbu.

Neuznatelné náklady:

 • Vybudování nové místní komunikace
 • Obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou, jejím odstraňováním, či v důsledku těžby kůrovcového dřeva
 • Vybodování či obnova účelových komunikací
 • Vybudování či obnova chodníků, obrubníků, veřejného osvětlení
 • Svislé dopravní značení, reklamní zařízení a poutače
 • Inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně jejich sloupů
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy

Další informace naleznete na stránce 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3 001 - 10 000 OBYVATELI.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.