Dotace pro sociální služby - mobilita

Dotační titul MPSV na podporu sociálních služeb se zaměřením na mobilitu handicapovaných. Dotace podporuje výstavbu bezbariérových přístupů - plošiny, platformy a výtahy.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje (a jejich příspěvkové organizace)
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Zpřístupnění budov vybudováním bezbariérových přístupů
  • Tvorba ideálních podmínek pro vertikální i horizontální pohyb handicapovaných osob
  • Realizace bezbariérových úprav hygienických zázemí
  • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu pomocí stavebních úprav

Základní podmínky a cíle programu

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.

Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.