Dotace pro sociální služby - pořízení automobilů

Dotační titul MPVS pro poskytovatele sociálních služeb na pořízení automobilu. Lze pořídit automobil osobní, tak s vestavěnou úpravou.

program uzavřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • Města nad 10 000 obyvatel
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb

Na co se dotace vztahuje

  • Pořízení automobilu bez dalších úprav určený pro poskytovatele terénních a ambulantních sociálních služeb. Zejména rané péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a to za účelem přepravy za klientem nebo k převozu klienta - max. 600 000 Kč
  • Pořízení automobilu do ztížených terénních a klimatických podmínek, případně se speciální úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, určený pro poskytovatele terénních a ambulantních služeb, zejména rané péče. Zejména rané péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a to za účelem přepravy za klientem nebo k převozu klienta - max. 600 000 Kč
  • Pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu určený pro poskytovatele ambulantních a pobytových služeb - vozidlo typu combi, mikrobus, van, dodávka - max. 1 000 000 Kč

Základní podmínky a cíle programu

Cíl dotační výzvy je zajištění dostupnosti a zlepšení vybavenosti terénních a ambulantních služeb, prostřednictvím nákupu automobilu.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.