Základní info

100%
do 31.12.2027
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Prevence před povodněmi

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která se zaměřuje na podporu prevence proti povodním.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Předmětem podpory jsou technická protipovodňová opatření zaměřená na vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tedy:

  • zřizování poldrů,
  • vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a
  • řízených rozlivů povodní.

Cílem páté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory.

Program je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 502 - Podpora projektové přípravy významných akcí
  • PPO, 129 503 - Podpora protipovodňových o paření s retencí,
  • 129 504 - Podpora protipovodňových opatření podél a na vodních tocích,
  • 129 505 - Podpora realizace vyvolaných investic souvisejících s výstavbou VD Nové Heřminovy.

Oprávněný žadatel

Žadatelem je veřejný sektor (státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce), v případě opatření 129 505 pouze státní podnik Povodí Odry.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.