Základní info

85%
do 15.12.2023
250 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Protipovodňová opatření (rozhlas)

Tyto výzvy Operačního programu Životní prostředí se zaměřují především na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů), ale i na další aktivity v rámci protipovodňových opatření.

Probíhá příjem žádostí do 15.12.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity výzva 48

Získané finanční prostředky z výzvy 48 je možné použít především na tyto aktivity:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů,
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.

Oprávnění žadatelé výzva 48

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • kraje
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu, státní podniky

Podporované aktivity výzva 49

Získané finanční prostředky z výzvy 49 je možné použít především na tyto aktivity:

 • zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Oprávnění žadatelé výzva 49

 • správci vodních toků
 • hl. město Praha

Podporované aktivity výzva 50

Výzva 50 je zaměřena na tyto aktivity:

 • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Oprávnění žadatelé výzva 50

 • příspěvkové organizace zřízené OSS
 • státní podniky

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 50, 85 % nebo 100 %z celkových způsobilých výdajů, a to buď v maximální výši 50 mil. Kč nebo bez omezení (dle konkrétní podporované aktivity).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 28. června do 15. prosince 2023, u výzvy 50 do 23. února 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.