Základní info

85%
do 15.12.2023
250 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Protipovodňová opatření (rozhlas)

Tyto výzvy Operačního programu Životní prostředí se zaměřují především na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů), ale i na další aktivity v rámci protipovodňových opatření.

Podporované aktivity výzva 48

Získané finanční prostředky z výzvy 48 je možné použít především na tyto aktivity:

 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům (upgrade varovných systémů),
 • tvorba digitálních povodňových plánů,
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území,
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.

Oprávnění žadatelé výzva 48

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • kraje
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu, státní podniky

Podporované aktivity výzva 49

Získané finanční prostředky z výzvy 49 je možné použít především na tyto aktivity:

 • zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Oprávnění žadatelé výzva 49

 • správci vodních toků
 • hl. město Praha

Podporované aktivity výzva 50

Výzva 50 je zaměřena na tyto aktivity:

 • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Oprávnění žadatelé výzva 50

 • příspěvkové organizace zřízené OSS
 • státní podniky

Výše dotace

Míra financování je stanovena na max. 50, 85 % nebo 100 %z celkových způsobilých výdajů, a to buď v maximální výši 50 mil. Kč nebo bez omezení (dle konkrétní podporované aktivity).

Termíny

Podávání žádostí probíhá od 28. června do 15. prosince 2023, u výzvy 50 do 23. února 2024.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. prosince 2029.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu OPŽP č. 48 najdete tady.
Výzvu OPŽP č. 49 najdete tady.
Výzvu OPŽP č. 50 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.