REACT-EU výzva č. 99 - dotace na zvýšení odolnosti ošetřovatelů o zvlášť ohrožené pacienty

Prioritní osa REACT-EU zahájí 5. 5. 2021 příjem žádostí o dotační výzvu č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče - poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 • komplexní onkologická centra (KOC)
 • hematoonkologická centra
 • centra péče o pacienty s kardiovaskulárními onecmocněními
 • centra péče o pacienty se zvláště závažnou obezitou
 • centra péče o pacienty jejich stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • centra péče o pacienty s duševním onemocněním

Podrobný seznam naleznete zde (strana 4 a dál) - REACT-EU text výzvy 99.

Na co se dotace vztahuje

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech či pracovištích
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) v podporovaných lékařských oborech či pracovištích
 • Podporovaná péče o ohrožené cílové skupiny (v daných lékařských oborech):
  • onkologičtí pacienti (lékařské obory: obory v rámci Komplexního onkologického či hematoonkologického centra
  • pacienti s kardiovaskulárními onemocněními (lékařské obory: obory vrámci Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé nebo Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a pro transplantace srdce pro dospělé
  • pacienti se zvláště závažnou obezitou (lékařské obory lůžkové péče: vnitřní lékařství (metabolicky/endokrinologicky zaměřené), chirurgie a další chirurgické obory, rehabilitační a fyzikální medicína, anesteziologie a resuscitace, JIP, ARO; a dále: radiologie a zobrazovací metody)
  • pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení (lékařské obory: obory následné péče)
  • osoby s duševním onemocněním (lékařské obory: psychiatrie, gerontopsychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie a návykové nemoci)

Základní podmínky a cíle programu

Tato dotační výzva podporuje především rekonstrukci a modernizace vybraných lékařských pracovišť. Dále podporuje pořízení vybavení a technologií pro vybraná lékařská pracoviště za účelem zkvalitnit jejich služby a zvýšit jejich připravenost pro možné další nástrahy spojené s pandemií Covid.

Žadatel může předložit maximálně 1 projekt pro každou aktivitu či cílovou skupinu.

Realizace všech dotovaných projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.

Další dotační výzvy REACT-EU

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 mil. korun pro naše klienty (koukněte na reference)

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.