Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypustilo první oficiální informace k dlouho očekávané výzvě.

program před otevřením

Základní info

Příjem žádostí

Stále čekáme na slíbené vyhlášení výzvy, ovšem MPO už vypustilo oficiální informace, tady jsou:

Základní informace

Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití je jako komponenta 2.8.3 součástí Národního plánu obnovy, schváleného Usnesením Vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 467.

Brownfieldem se rozumí plocha nebo budova, která je ovlivněna dřívějším využitím, je zanedbaná, opuštěná nebo nedostatečně využívaná, může mít reálné nebo předpokládané problémy
s kontaminací, nachází se většinou v zastavěných územích a k návratu ke smysluplnému využití vyžaduje aktivní intervenci. Brownfieldem může být i lokalita, která je využívána k původnímu účelu, ale ne úplně.

Tento program slouží pro podávání předběžných žádostí.

Nejpozdější datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025.

Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den
doručení předběžné žádosti).

Cíl programu

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Podporované činnosti

Podle MPO bude k podporovaným činnostem v rámci revitalizace brownfieldů patřit:

− renovace budov pro dosažení energetických
úspor,

− demolice a výstavba energeticky úsporných
budov.

Definice typu podporované činnosti (renovace/demolice a nová výstavba) budou stanoveny ve výzvě.

Nebude možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury.

Žadatelé a územní dimenze

Příjemcem podpory mohou být města, městské části, obce a kraje, a to z celého území ČR.

Zahájení a ukončení příjmu žádostí

Zahájení příjmu žádostí bude dle MPO zveřejněno.
Ukončení proběhne při výrazném přečerpání alokace na základě zveřejněného oznámení správce programu, nejpozději však 31. 12. 2023.

Koncoví uživatelé

Musí se jednat o převažující využití pro podnikání, doplňkově potom o nepodnikatelské využití.

Forma a výše podpory

MPO zatím uvádí, že podpora se poskytuje formou dotace max. výše dotace na jeden projekt nesmí překročit částku 10 mil. EUR, zbývající informace budou uvedeny ve výzvě.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.

Co dál

V naší aktualitě si můžete přečíst další podmínky, které předběžně známe.

Situaci dále sledujeme a o dalších důležitých krocích vás budeme informovat. Pokud ještě neodebíráte naše newslettery, přihlaste se přímo pod tímto článkem a nic vám neuteče.

Inspirujte se povedenými projekty a zalistujte naší elektronickou brožurou.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů