Základní info

70%
až 30 000 000
do 31.10.2023
305 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Regionální sportovní infrastruktura

Výzva je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Podporované aktivity

Výzva je zaměřena na:

  • výstavbu sportovních zařízení,
  • jejich technické zhodnocení,
  • vybudování bezbariérových přístupů.

Výzva se týká sportovních zařízení místního významu na území České republiky. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno. Toto sportovní zařízení musí být po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno a musí sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti.

Do způsobilých výdajů patří pořízení nemovitého i movitého majetku, stavební práce, ale i projektové a přípravné činnosti.

Oprávněný žadatel

  • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
  • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem.

Výše dotace

Dotace se poskytuje ve výši až 70 % způsobilých výdajů.

Výše dotace se liší podle výše předpokládaných celkových způsobilých výdajů.

Pokud jsou tyto výdaje nižší než 10 milionů Kč, potom:
a) minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 7 000 000 Kč,
c) pro cíl akce zvýšení dostupnosti sportovního zařízení (bezbariérové přístupy) je maximální výše dotace 2 000 000 Kč.

Pokud jsou předpokládané celkové způsobilé výdaje vyšší než 10 milionů Kč, pak:
a) minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč.

Termíny

Příjem žádostí probíhá od 1. 10. do 31. 10. 2023.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Výzvu Národní sportovní agentury najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.