Základní info

70%
až 20 000 000
do 17.12.2021
700 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace MMR - od 3 001 do 10 000 obyvatel

Veřejné budovy jsou vizitkou obcí a měst v České republice, proto je potřeba o ně řádně pečovat. MMR si toto uvědomuje a proto vyhlásilo podzimní kolo dotací na rekonstrukce a přestavby veřejných budov pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce od 3 001 do 10 000 obyvatel

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci!

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 20 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Dotační titul má za cíl obnovit či zrekonstruovat obecní veřejné budovy, které jsou využívané veřejností a jejich provoz je plně hrazen z obecních rozpočtů.

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce a modernizace kulturních domů, obecních úřadů, knihoven, školních budov či multifunkčních domů
 • Přístavby a přestavby výše zmíněných veřejných budov

Dotační titul nepodporuje veřejné stavby typu - hasičské zbrojnice, zázemí technických služeb, sakrální stavby, informační centra, obřadní či výstavní síně, budovy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (DDM, ZUŠ, klubovny apod.).

Uznatelné náklady:

 • Přestavba
 • Přístavba
 • Vnitřní rekonstrukce či modernizace
 • Zateplení obvodových stěn, střechy, výměny oken a dveří, rekonstrukce střech a střešního pláště, rekonstrukce fasády
 • Výměny kotle včetně otopné soustavy

Neuznatelné náklady:

 • Nová výstavba
 • Nákup či výkup nemovitosti
 • Obnova, rekonstrukce či modernizace po živelní pohromě
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy
 • Přístupové cesty
 • Obnova prostor určených k bydlení nebo ubytování
 • Odstraňování bariér při vstupech a výstupech budov

Další informace naleznete na stránce 117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3 001 - 10 000 OBYVATELI.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.