Základní info

85%
do 18.11.2023
300 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Rekultivace starých skládek

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Probíhá příjem žádostí do 18.11.2023

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Finanční prostředky získané na základě této výzvy je možné použít na tyto aktivity:

 • na stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • průzkumné geologické služby,
 • manipulace, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny,
 • na in-situ metody sanace nesaturované zóny,
 • provoz sanačního systému po dobu sanačního zásahu,
 • likvidace stanoviště,
 • měření a zkoušky,
 • nákup hmotného a nehmotného majetku,
 • zpracování Studie proveditelnosti.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • organizační složky státu,
 • kraje,
 • obce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní instituce,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • státní podniky,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • nadace a nadační fondy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.