Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Kdo může dotaci získat

 • kraj
 • obec
 • město
 • městské části Prahy a městské části statutárních měst

Na co se dotace vztahuje

 • odstranění, oprava, rekonstrukce stavby se starou stavební zátěží
 • výstavba, přístavba, nástavba stavby se starou stavební zátěží
 • odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží
 • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží
 • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře
 • koupě území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno

Základní podmínky a cíle programu

 • V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část
 • Výzva má za cíl snížení počtu nevyužitých území se starou stavební zátěží a navrácení těchto prostorů do běžného používání obce, města či městské části

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.