Dotace pro sociální služby - rozšíření zázemí pro pracovníky v terénu

Dotační titul MPSV na tvorbu zázemí a zkvalitnění vybavenosti terénních sociálních služeb. Podpora této činnosti umožňuje vycházet klientům sociálních služeb maximálně vstříc v případě, že chtějí zůstat v pohodlí svého domova.

program uzavřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • Obce
  • Města
  • Kraje
  • Nestatní neziskové organizace
  • Sociální služba musí být zapsána v krajské síti poskytovatelů

Na co se dotace vztahuje

  • Nová výstavba zázemí v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb
  • Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb

Základní podmínky a cíle programu

Zaměření cíle směřuje ke zkvalitnění zázemí poskytovatelů terénních služeb v závislosti na navýšení kapacity. Poskytování terénních služeb umožňuje klientům zůstat v jejich přirozeném prostředí, pokud se tak rozhodnou.

Podpora těchto služeb je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.