Základní info

100%
až 9 000 000
do 28.2.2025
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Rozvoj a dostupnost paliativní péče

Cílem této výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče.

Probíhá příjem žádostí do 28.2.2025

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

  • Aktivita A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích (výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování péče, pořízení vybavení ze Seznamu vybavení pro poskytování zdravotní péče a zavádění nových metod pro zvýšení komfortu při poskytování časné nebo terminální paliativní péče).
  • Aktivita B) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro činnost kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče, pořízení věcného vybavení, technologií včetně informačních technologií pro práci ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení včetně kompenzačních pomůcek).
  • Aktivita C) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů (výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor pro poskytování paliativní a hospicové péče, pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro poskytování paliativní a hospicové paliativní péče, pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení).

Oprávnění žadatelé

Žadateli jsou PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Výzva je určena pro přechodové regiony - Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.