Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu - MMR dotace

MMR se zaměřilo na oblast veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive na rozvoj a rekonstrukce infrastruktury. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytnuty prostředky i na zkvalitnění stávající veřejné infrastruktury a rozšíření cílové skupiny.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce
 • Kraje
 • Mikroregiony a dobrovolné svazky obcí
 • Geoparky
 • Organizace destinačního managementu
 • Církve a náboženské společnosti
 • Nestátní neziskové organizace působící v cestovním ruchu
 • Provozovatelé turistických informačních center

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 10 000 000 Kč.

Minimální dotace je 250 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem tohoto dotačního titulu je rozvoj turistické činnosti v nadregionálním měřítku a tím zvýšení turistické atraktivity a vybavenosti České republiky. Což povede k přísunu zahraničních turistů a zpříjemní výlety tuzemských turistům.

Podporované aktivity

 • Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (stavba nové / zkvalitnění stávající)
 • Monitoring návštěvnosti
 • Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu
 • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší a další udržitelné formy turistiky
 • Úpravy lyžařských či běžeckých tratí
 • Ekologicky šetrná doprava v turistických regionech
 • Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu

Uznatelné náklady:

Hlavní podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich přímá souvislost s předloženou akcí a cíli dotační výzvy.

Příjemce podpory musí prokázat nutnost každého jednotlivého výdaje na realizaci akce

DPH není uznatelným nákladem pro jejího plátce

Uznatelné náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce na projektu nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu.

Neuznatelné náklady:

 • Provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojištění, odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštění apod.)
 • Projektová dokumentace
 • Stavební dozor
 • CCTV, EZS, BOZP
 • Správa webu
 • Pořízení suvenýrů / propagačních materiálů
 • Výběrové řízení

Další informace naleznete na stránce Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.