Základní info

85%
do 30.6.2023
500 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sběrné dvory

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Podporované aktivity

 • výstavba nebo modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,

 • systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů),

  • ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému,
 • zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů.

Součástí těchto projektů může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50 % způsobilých nákladů projektu):

 • domácí kompostéry,

 • předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra),

 • předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů (pořízení opakované použitelného nádobí, uskladnění, mytí apod.).
  Dále patří mezi podporované aktivity:

 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro úpravu a využití čistírenských kalů,

 • projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního zpracování čistírenských kalů ve stávajících zařízeních,

 • výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí,

 • kraje,

 • veřejnoprávní instituce,

 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,

 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

U některých aktivit jsou to pouze subjekty uvedené v prvním a posledním bodě.

Výše podpory

Celková alokace je 500 000 000 Kč.

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Žádost je možné podat do 31. prosince 2023.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. prosince 2029.

Co dál

Zaujala vás výzva? Dejte nám vědět o vašich plánech nebo otázkách a probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.