Základní info

100%
do 31.10.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Šelmy a škody, záchranné stanice

Cílem výzvy je podpora opatření realizovaných za účelem zabránění nebo zmírňování škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. Dále výzva nabízí podporu modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

Podporované aktivity

Finanční prostředky lze využít na tyto aktivity:

  • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů
    • preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem – vlkem obecným, rysem ostrovidem, medvědem hnědým,
    • preventivní opatření a náprava škod způsobených bobrem evropským,
    • preventivní opatření na ochranu drůbeže před jestřábem.
  • modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů (modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES),

Oprávnění žadatelé

Žadateli jsou subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby, které naplňují definici malého nebo středního podniku bez ohledu na právní formu. Dále subjekty mající platné rozhodnutí MŽP o povolení provozování záchranné stanice a subjekty mající povolení k provozování záchranného centra CITES.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.