Základní info

až 99 000 000
do 30.9.2025
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče

Podívejte se na podrobnosti výzev IROP, které podporují školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče.

Probíhá příjem žádostí do 30.9.2025

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Ze získaných finančních prostředků je možné hradit tyto aktivity:

  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

  • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště);

  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.

Oprávnění žadatelé

• školské právnické osoby

• obce

• dobrovolné svazky obcí

• kraje

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji

• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

• církve

• církevní organizace

• OSS

• PO OSS

• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Pozor: Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním seznamu/rejstříku EU v kategorii finančních sankcí.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 27. 5. 2024.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2025.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 9. 2027.

Výše dotace

Minimální výše dotace: 1 milion Kč.

Maximální výše: 99 milionů Kč.

Výše dotace se odvíjí od toho, zda je žadatel v přechodovém regionu nebo méně rozvinutém regionu a podle typu žadatele.

Další podmínky

Projektový záměr musí být zanesen v RAP – Regionální akční plán.
Žadatel si může nárokovat výši dotace do částky způsobilých výdajů na projekt, která je uvedena v RAP.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvu IROP č. 95 (méně rozvinuté regiony) najdete tady.
Výzvu IROP č. 96 (přechodové regiony) najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.