Základní info

65%
až 200 000 000
do 30.11.2023
10 000 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

MPO vyhlásilo výzvu, která podporuje celou řadu aktivit vedoucích k úsporám energie. Podívejte se na podrobnosti.

MPO vyhlásilo výzvu, která podporuje celou řadu aktivit vedoucích k úsporám energie podnikatelských subjektů.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
  a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických
  hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických
  hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně
  podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Oprávněný žadatel

 • malý a střední podnik (definice GBER),
 • velký podnik,
 • v oblasti železniční dopravy: subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace.

Výše podpory a celková alokace

Výše podpory je 0,5 mil. – 200 mil. Kč, míra podpory se liší podle velikosti podniku:

 • 55 % - malý podnik,
 • 45 % - střední podnik,
 • 35 % - velký podnik.
  Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty, resp. 65 %/55 %/45 % pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Celková alokace výzvy je 10 mld. Kč.

Způsobilé výdaje

Do způsobilých výdajů patří dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Na co si dát pozor

V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE. Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod. ani opatření ke splnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod. (pouze náklady nad rámec těchto požadavků).

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.