Základní info

až 90 000 000
do 31.12.2027
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sociální bydlení

Výzva je zaměřena na začlenění komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami.

Probíhá příjem žádostí do 31.12.2027

Mám zájem o dotaci

Výzva je zaměřena na začlenění komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami.

Podporované aktivity

  • pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení,
  • pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Pořízením se myslí:
• nákup objektů, domů, bytů a pozemků,
• nákup a dostavba nedokončených staveb,
• výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
• rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
• nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku,
• rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu.

Oprávnění žadatelé

• obce
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
• PO OSS
• církve
• církevní organizace
• NNO

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč, maximální potom 90 000 000 Kč.

Termíny

Ukončení příjmu žádostí: 29. 8. 2023 / 31. 12. 2027 .
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2026 /30. 6. 2029.
(dle typu a regionu žadatele)

Výsledek

Podívejte se na to, jak může dopadnout výstavba sociálního bydlení díky finančním prostředkům z dotace.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít nezávaznou konzultaci zdarma.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.