Základní info

až 90 000 000
do 21.2.2025
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sociální bydlení IROP

IROP přichází se zajímavými výzvami, které podporují budování sociálního bydlení.

Probíhá příjem žádostí do 21.2.2025

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Díky novým výzvám IROP je možné získat podporu na

  • pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor,
  • jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení,
  • pořízení nezbytného základního vybavení.

Konkrétně budou podpořeny tyto aktivity:
• nákup objektů, domů, bytů a pozemků,
• nákup a dostavba nedokončených staveb,
• výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny),
• rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu,
• nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku,
• rekonstrukce a úpravy společných prostor a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb.

Sociální byty musí být bezbariérově přístupné.

Oprávnění žadatelé

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
  • PO OSS
  • církve, církevní organizace
  • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Cílová skupina

Byty jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení – jde o osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS.
• osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží atd.)
• osoby v nízkoprahové noclehárně
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
• osoby v azylovém domě
• osoby v domě na půli cesty
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
• osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu
• osoby ohrožené domácím násilím
• žadatelé o azyl
• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
• osoby po opuštění věznice
• osoby opouštějící instituce (např. pobytovou sociální službu)
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení)
• osoby, kterým hrozí, že se v následujících 3 měsících stanou osobami v bytové nouzi
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
• osoby v nezákonně obsazené budově
• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení (pracoviště, zahradní chatka se souhlasem majitele)
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné)
• osoby žijící v přelidněných bytech
• národnostní skupiny (zejména Romové)
• uprchlíci, migranti

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 21. února 2024
Ukončení příjmu žádostí: 21. února 2025
Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2028

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář
informační linka: +420 605 283 808

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu IROP č. 101 pro méně rozvinuté regiony najdete tady.
Výzvu IROP č. 102 pro přechodové regiony najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.