Základní info

75%
až 4 000 000
do 2.9.2024
64 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sociální služby: bezbariérovost

Podívejte se na podrobnosti dotační výzvy, která podporuje zařízení sociálních služeb v odstraňování bariér.

Probíhá příjem žádostí do 2.9.2024

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

 • zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů,
 • vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě,
 • realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí,
 • usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích.

Oprávnění žadatelé

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.

Konkrétně mohou žádat tyto subjekty:

 • kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek,
 • obchodní společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

Žádost nemůže podat příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem, organizační složka státu a státní příspěvková organizace a poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 ZSS.

Termíny

Ukončení příjmu žádostí je 2. 9. 2024.
Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2025.
Finanční prostředky budou poskytovány formou úhrady ex-post (následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem).

Výše dotace

Maximální výše dotace je 4 miliony Kč, tato částka tvoří maximálně 75 % způsobilých výdajů.
Minimální výše způsobilých výdajů: 200 000 Kč.
Alokace zdrojů státního rozpočtu je 64 milionů Kč.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář

Dotační výzvu MPSV č. 17 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.