Základní info

100%
až 1 064 000
do 31.10.2023
140 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Sociální služby: bezemisní automobil

Byla vyhlášena výzva, která podporuje sociální služby v pořízení bezemisního automobilu.

Podporované aktivity

Podporovanou aktivitou této výzvy je nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:

 • M1 (osobní),
 • M2 a M3 do 7,5t (minibus),
 • N1 do 3,5 t (nákladní),

a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

 • plug-in electric hybrid, tedy vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).
 • elektromobil, tedy vozidlo výhradně s elektro pohonem.

Všechna pořizovaná vozidla musí splnit maximální limit emisí CO2 50 g na 1 ujetý kilometr.

Bodové zvýhodnění

V hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty, kde bude kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel vyšší než 10 kWh.

Oprávnění žadatelé

 • obec, kraj, dobrovolný svazek obcí.
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec nebo kraj nebo hl. město Praha (nebo městská část),
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • spolky a pobočné spolky,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy.

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu činnost alespoň v jedné z těchto oblastí:
• podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob;
• sociální služby;
• aktivity sociálního začleňování.

Výše dotace

Úspěšný žadatel obdrží podporu ve výši 100 % (bez DPH).
Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo je 1 064 000 Kč, na jedno plug-in hybrid vozidlo pak 792 000 Kč.

Minimální výše dotace na projekt je 250 tis. Kč bez DPH a maximální 5,36 mil. Kč bez DPH.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Výzvu MPSV najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.