Základní info

60%
až 2 500 000
do 2.9.2024
30 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sociální služby: elektrická požární signalizace

Podívejte se na podrobnosti dotační výzvy, která podporuje vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací (EPS).

Probíhá příjem žádostí do 2.9.2024

Mám zájem o dotaci

Podporované aktivity

Pořízení, instalace a modernizace elektrické požární signalizace (EPS) pro zařízení sociálních služeb poskytujících služby v pobytové formě a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Oprávnění žadatelé

  • kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
  • obecně prospěšná společnost
  • církev a náboženská společnost
  • ústav
  • sociální družstvo
  • spolek
  • obchodní společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Žádost nemůže podat příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem, organizační složka státu a státní příspěvková organizace a poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 ZSS.

Termíny

Ukončení příjmu žádostí je 2. 9. 2024.
Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2025.
Finanční prostředky budou poskytovány formou úhrady ex-post (následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem).

Výše dotace

Maximální výše dotace je 2,5 milionu Kč, která tvoří max. 60 % způsobilých výdajů.
Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena.
Alokace zdrojů státního rozpočtu je 30 milionů Kč.

Co dál

Víme, co funguje, a rádi se o to podělíme i s vámi. Neváhejte se na nás obrátit třeba jen pro radu nebo vysvětlení nejasnosti, a to v rámci bezplatné konzultace.
kontaktní formulář

Dotační výzvu MPSV č. 16 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.