Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

  • kraj
  • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
  • dobrovolný svazek obcí
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku
  • školská právnická osoba
  • spolek, ústav, obchodní společnost

Na co se dotace vztahuje

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí
  • výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí
  • pořízení dlouhodobého majetku
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

Základní podmínky a cíle programu

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.