Základní info

50%
až 20 000 000
do 31.10.2022
220 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Sportovní infrastruktura pro ÚSC

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu zaměřenou na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Předmětem realizovaných akcí může být široké spektrum sportovních
zařízení místního významu.

Účel a podporované aktivity

Účelem této výzvy je podpořit rozvoj lokální sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím:

a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich
zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku
souvisejícího se sportovním zařízením,

c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Oprávnění žadatelé

  • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),

  • dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  • kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Alokace a financování

Celková alokace výzvy je 220 000 000 Kč.
Povinná finanční spoluúčast žadatele (tedy vlastní zdroje) musí činit min. 50 % z celkových způsobilých výdajů akce a dále dofinancování do 100 % celkových výdajů akce. Vlastní zdroje musí činit částku, která je rovna výši celkových výdajů akce po odečtení požadované výše podpory akce.
Minimální výše dotace je alespoň 1 000 000 Kč, maximální 20 000 000 Kč.

Termíny

Žádosti je možné podávat do 16. 10. 2022.

Podmínky

Pozor, podmínkou je stavební připravenost.

Co dál

Rádi vám sdělíme více informací, probereme váš záměr a pomůžeme vám se stavební připraveností i samotným dotačním procesem tak, aby se všechno stihlo a zajistili jsme hladký průběh. Neváhejte se ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Nezapomeňte se také registrovat ZDARMA do platformy Moje obec, kde vám budeme ve vašem účtu zobrazovat výzvy, které se týkají přímo vaší obce.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.